Thursday, July 09, 2020
Svenska Engelska Tyska

Kvalitet och Miljö.

Vi vet att det alltid är detaljerna som avgör när det gäller det slutgiltiga resultatet.

Östangårds står för kvalité, kompetens, erfarenhet och nytänkande.
Genom vår gedigna kunskap och erfarenhet gällande material, utformning och
olika möjligheter kan vi erbjuda lösningar för kostnadsbesparingar och effektivisering i er tillverkning.

ROHS Direktivet

(Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter)
RoHS-direktivet förbjuder eller begränsar användningen av vissa farliga ämnen, såsom kvicksilver, bly, kadmium, de brandhämmande medlen PBB och PBDE samt sexvärt krom i elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på marknaden efter den 1 juli 2006.

Reach

(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals" - eller fritt översatt "Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier")
Sedan den 1 juni 2007 har den nya EU-förordningen REACH har varit i kraft och ersatte stora delar av de då gällande svenska lagar som reglerar den kemiska industrin. 

WEEE Direktivet

(Waste Electrical and Electronic Equipment)
Syftet med direktivet är att minska avfallet av elektriska och elektroniska produkter samtidigt som man ökar återanvändningen och återvinningen av just dessa produkter.

Östangård Mekaniska AB, Västrabyvägen 8, 571 65 Grimstorp, Tel: +46 (0)380-700 20, e-post: info@ostangards.com