Thursday, July 09, 2020
Svenska Engelska Tyska

Östangård fyller 25år.

Ny hemsida lanseras April 2019. Du som läser detta har hittat alldeles rätt.

Ny försäljningsavd. fr.o.m April 2019 för att utöka servicen gentemot våra kunder.

Vi ställer ut på Elmia Subcontractor 2019,  12-15 Nov.

 

Östangård Mekaniska AB, Västrabyvägen 8, 571 65 Grimstorp, Tel: +46 (0)380-700 20, e-post: info@ostangards.com