Thursday, August 13, 2020
Svenska Engelska Tyska

Östangård Mekaniska

Din partner när det

gäller tråd- plåt-

och rör-konstruktioner

för t.ex.

Exponeringsställ

och

Butiksinredning.

Specialister på exponeringsställ och butiksinredningskomponenter.

Östangård Mekaniska AB grundades 1994 med en affärsidé kring utveckling och produktion av säljställ i tråd. Verksamheten har med åren utökats och idag arbetar vi även med plåt och rör i en modern maskinpark. Totalt förfogar Östangårds Mekaniska över 2400 kvm fabriksyta. Företaget strävar efter, att så långt det är möjligt, tillverka samtliga komponenter själv. Detta för att snabbt och effektivt kunna utveckla nya produkter och erbjuda attraktiva leveranstider. Samt vara en totalleverantör inom vårt område. Vår styrka är snabba leveranser till ett attraktivt pris och framförallt ett unikt kunnande vid utveckling av nya produkter. Välkomna!

Östangård Mekaniska AB, Västrabyvägen 8, 571 65 Grimstorp, Tel: +46 (0)380-700 20, e-post: info@ostangards.com