Thursday, July 09, 2020
Svenska Engelska Tyska

Hyllor, m.m.

Östangård Mekaniska förfogar över en maskinpark som skapar stora möjligheter och

variationer för legotillverkning i såväl tråd som stålplåt i lackat eller olackat utförande.

       Hylla med perforerad bakdel

          Hylla med stansade ruthål

                             Hylla av tråd.

 
     
                    Bockad rörkonstruktion                             Fästvinkel          L-ben till butiksinredning.  

 

Östangård Mekaniska AB, Västrabyvägen 8, 571 65 Grimstorp, Tel: +46 (0)380-700 20, e-post: info@ostangards.com